XAY DUNG CONG TRINH THUY HAI SAN TAI MOT SO KHU VUC GAN BIEN

Bất cứ công trình nào trước khi xây dựng đều cần quá trình kiểm tra khảo sát nghiêm ngặt. Đặc biệt là công trình gần biển hoặc những nơi có địa chấn.
Bất cứ công trình nào trước khi xây dựng đều cần quá trình kiểm tra khảo sát nghiêm ngặt. Đặc biệt là công trình gần biển hoặc những nơi có địa chấn.

Bạn đã biết, nghề cá hay thủy hải sản đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, góp phần ổn định đời sống nhân dân và cải thiện thu nhập. Dự án xây dựng những công trình gần biển để phục vụ tốt cho sản xuất thủy hải sản khá cần thiết khi chúng được đánh bắt và lênh đênh trên biển lâu ngày, vào bờ lại không được chế biến ngay, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản khi đến tay người tiêu dùng. Vì vậy khảo sát địa chất công trình đóng một vai trò hết sức quan trọng và thiết thực.
Dùng phương pháp nào để khảo sát địa chất công trình thủy hải sản?

Kết quả hình ảnh cho thuy san
Một trong những cách sử dụng phổ biến để khảo sát công trình là dùng khoan. “Khoan khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng,…Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm: khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh” (đọc thêm tại http://muanhaxuong.com/khoan-dia-chat-la-gi-khoan-khao-sat-cong-trinh-la-gi.html).
Đối với các công trình xây dựng gần biển cần có những kết quả tốt nhất và chính xác nhất về địa chấn, để xây dựng công trình hạ tầng một cách chất lượng và phù hợp nhất, ngoài ra có thể giải quyết rủi ro kịp thời, không gây thiệt hại khi có sự cố về địa chấn xảy ra. Khoan địa chất công trình sử dụng máy khoan XY – 1 hoặc HT – 150E để khoan sâu vào lòng đất và trong quá trình có thể lấy mẫu thử nghiệm.
Khoan địa chất để khảo sát cho xây dựng công trình là điều cực kỳ quan trọng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất. Nghành nghề yêu cầu độc chính xác cao và bắt buộc phải có các thiết bị công nghệ hỗ trợ. Những công trình như nhà ở, nhà xưởng, trường học, bệnh viện,…đều phải xây dựng kế hoạch khảo sát chắc chắn. Những công trình gần biển với nguy cơ địa chất biến động nên cần có một kế hoạch kỹ lưỡng để xây dựng và thiết kế để đảm bảo an toàn.

Bạn đã biết, nghề cá hay thủy hải sản đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, góp phần ổn định đời sống nhân dân và cải thiện thu nhập. Dự án xây dựng những công trình gần biển để phục vụ tốt cho sản xuất thủy hải sản khá cần thiết khi chúng được đánh bắt và lênh đênh trên biển lâu ngày, vào bờ lại không được chế biến ngay, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản khi đến tay người tiêu dùng.

Dùng phương pháp nào để khảo sát địa chất công trình thủy hải sản?

Một trong những cách sử dụng phổ biến để khảo sát công trình là dùng khoan. “Khoan khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng,…Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm: khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh” (đọc thêm tại http://muanhaxuong.com/khoan-dia-chat-la-gi-khoan-khao-sat-cong-trinh-la-gi.html).

Đối với các công trình xây dựng gần biển cần có những kết quả tốt nhất và chính xác nhất về địa chấn, để xây dựng công trình hạ tầng một cách chất lượng và phù hợp nhất, ngoài ra có thể giải quyết rủi ro kịp thời, không gây thiệt hại khi có sự cố về địa chấn xảy ra. Khoan địa chất công trình sử dụng máy khoan XY – 1 hoặc HT – 150E để khoan sâu vào lòng đất và trong quá trình có thể lấy mẫu thử nghiệm. Xem them tai: http://khaosatdiachatvietnam.com/

Khoan địa chất để khảo sát cho xây dựng công trình là điều cực kỳ quan trọng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất. Nghành nghề yêu cầu độc chính xác cao và bắt buộc phải có các thiết bị công nghệ hỗ trợ. Những công trình như nhà ở, nhà xưởng, trường học, bệnh viện,…đều phải xây dựng kế hoạch khảo sát chắc chắn. Những công trình gần biển với nguy cơ địa chất biến động nên cần có một kế hoạch kỹ lưỡng để xây dựng và thiết kế để đảm bảo an toàn.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *